logotype

Konsumenttvistnämnden - om vi inte är överens

 

Om du som privatperson är missnöjd med någon av advokaternas arbete eller har ett ekonomiskt krav mot advokaten så kan du få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden.

Mer information om konsumenttvistnämnden hittar du via följande länk: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/ 

Nämnden nås per e-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se eller via post: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm