logotype
Josefin Wetter

Josefin Wetter

Advokat / Delägare

josefin.wetter@ahlstedt.se

031 - 80 28 01
0707 - 43 90 80


Kompetensområden

Civilrättsliga tvister med särskild inriktning på arbetsrätt, familjerätt, migrations- och asylrätt, LVU, LVM, LRV och LPT samt målsägandebiträdesuppdrag.


Utbildning

Jur. kand vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2010
Studier i Common Law vid London School of Economics, London, Storbritannien, 2008
Europarättsliga studier vid Radoud University, Nijmegen, Nederländerna, 2009


Yrkeserfarenhet

Biträdande jurist vid Advokatfirman Ahlstedt, Göteborg, 2014-
Biträdande jurist vid Advokatfirman Kilpatrik Townsend & Stockton, Stockholm, 2012-2014
Tingsnotarie vid Solna tingsrätt, Solna, 2010-2012
Trainee vid Advokatfirman Wistrand, Göteborg, 2009


Språk

Svenska, engelska