logotype

Tvister 

Som privatperson kan man ibland råka ut för en situation där en tvist är oundviklig. Det kan vara antingen ett företag eller en kommun som är motpart, men även andra privatpersoner. Ibland leder tvisten till en rättegång som för de flesta innebär en ny situation, med regler som kan vara svåra att förstå på egen hand.

På Ahlstedt kan vi hjälpa dig att lösa tvister och föra din talan i domstol. Vi har gedigen kunskap på många rättsområden där tvister förekommer och kan biträda dig vid exempelvis

  • Arvstvister
  • Bostadsrättstvister, såsom överlåtelsetvister och tvister mot bostadsrättsföreningen
  • Bygglovstvister
  • Fastighetstvister, såsom fel i fastighet och gränstvister  
  • Fordringstvister 
  • Försäkrings- och skadeståndstvister
  • Hyrestvister
  • Konsumenträttsliga tvister
  • Köp- och avtalsrättsliga tvister
  • Småhusentreprenadtvister, såsom tvister angående byggfel, renoverings- och reparationsarbeten 

Ahlstedt anlitar vid behov andra specialister inom det område som tvisten avser såsom exempelvis byggnadstekniska konsulter.

Naturligtvis hjälper vi dig med ansökan om rättsskydd eller rättshjälp.