logotype

Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett komplicerat rättsområde med flertalet tvingande bestämmelser och tidsfrister att ta hänsyn till. Juristerna på Ahlstedt har gedigen kompetens och erfarenhet av arbetsrättsliga ärenden och bistår svenska och internationella klienter med arbetsrättslig rådgivning. Ahlstedt företräder såväl arbetsgivare som enskilda arbetstagare i ärenden bl a beträffande

  • felaktig uppsägning och olagligt avskedande 
  • personalneddragningar och förhandlingar med arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer
  •  medbestämmandeförhandlingar (MBL-förhandlingar)
  • tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer inför tingsrätter, Arbetsdomstolen och Diskrimineringsombudsmannen
  • upprättande av anställningsavtal och andra arbetsrättsliga avtal
  • företagsöverlåtelser
  • omorganisationer
  • arbetsmiljöbrottmål