logotype

Socialrätt

På Ahlstedt åtar vi oss uppdrag som offentlig biträde i förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård enligt

  • Lag om vård av unga (LVU)
  • Lag om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)