logotype

Utlänningsrätt

Bakgrunden till varför människor söker sig till Sverige varierar naturligtvis. På Ahlstedt har vi lång erfarenhet av att företräda människor från olika kulturer och vi anlitar alltid kompetenta tolkar som biträder oss i vårt arbete.

Vi företräder dig som är asylsökande i Sverige och tillvaratar dina rättigheter vid såväl handläggningen hos Migrationsverket, som vid ett eventuellt överklagande i domstol. Vi bistår även dig som ansöker om arbetstillstånd i Sverige eller det företag som önskar rekrytera personal från utlandet. Dessutom åtar vi oss uppdrag för dig som önskar återförenas med familjemedlemmar som bor i Sverige.

På Ahlstedt arbetar juristen Magdalena Dinevska, som talar flytande makedonska samt även förstår serbiska, bosniska och kroatiska. För den som önskar kommunicera på något av dessa språk går det utmärkt att kontakta henne direkt.