logotype

Historien bakom Advokatfirman Ahlstedt 

Den 1 januari 1951 startade Olof Ahlstedt egen verksamhet under namnet Advokatfirman Olof Ahlstedt. Olof Ahlstedt blev advokat redan 1936 och hade tidigare arbetat på Handelsbyrån samt på advokatfirman Gustav Sandberg på Gustav Adolfs torg.

Olof Ahlstedt anställde ganska snart advokat Bo Bergqvist. Advokaterna kompletterade varandra bra eftersom Olof Ahlstedt var en duktig affärsjurist och Bo Bergqvist var mer intresserad av brottmål. Efter en tid anställdes även advokaten Folke Rosell, som kom att bli erkänt skicklig både som affärsjurist och brottmålsadvokat.

Advokatfirman har alltsedan starten haft en bred inriktning som omfattar både affärsjuridik och brottmål. Olof Ahlstedts första registrerade klient var Cirkelförlaget, som förknippas med dåtida tidningarna Rekordmagasinet och All Sport, men framförallt med boxningspromotion i världsklass. Därefter har idrotten i Göteborg löpt som en röd tråd genom firmans utveckling. Advokatfirman har biträtt flera kända idrottsmän under deras karriärer. Advokater på byrån har varit ledamöter i både GAIS och ÖIS, och även bistått föreningarna vid olika kontraktskrivningar m.m.

En annan röd tråd genom advokatfirmans utveckling har varit rådgivningen till fastighetsägare och byggmästare. Vid uppförandet av den så kallade Vegastaden samverkade några av de ledande byggmästarna i Göteborg under Olof Ahlstedts ledning och än idag sysslar advokaterna fortlöpande med biträde inom fastighetsrättens områden.

Vid sidan av den affärsjuridiska kompetensen har humanjuridiken, och i synnerhet brottmålen, spelat en viktig roll för byråns utveckling och nuvarande inriktning. Advokaterna på byrån har spetskompetens inom områdena brottmål, familjerätt och migrationsrätt, och idag är Advokatfirman Ahlstedt en av de största brottmålsbyråerna i Göteborg, med en mängd uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i stora och uppmärksammade brottmål.