logotype

Familjerätt

På Ahlstedt arbetar vi med alla typer av frågor som är relaterade till familjen. Det kan gälla ekonomisk familjerätt, såsom att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvohandlingar, testamenten, samäganderättsavtal eller liknande. Genom att anlita en advokat i dessa viktiga skeden av livet skapar du trygghet och förutsägbarhet både för dig själv och för dina anhöriga.  

En annan viktig del av vårt arbete inom familjejuridiken är naturligtvis att företräda föräldrar som separerat och som inte kan komma överens i frågor som rör barnen. Det kan handla om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo, hur ofta ett umgänge ska utövas och om någon förälder ska betala underhållsbidrag. I de familjerättsliga tvisterna är det ofta starka känslor inblandade som kan försvåra för parterna att på egen hand hitta en fungerande lösning.

Samtliga jurister och advokater på Ahlstedt har stor erfarenhet av familjerättsliga tvister och kan därför hjälpa dig att fokusera på det som har relevans i din tvist. Vi tillvaratar dina rättigheter och stöttar dig under hela processen, såväl i diskussioner med motparten som vid en eventuell domstolsprövning.

Vi vet att personkemi och ett ömsesidigt förtroende är särskilt viktigt i denna typ av tvister. Därför är du alltid välkommen att kontakta oss för ett personligt möte innan du bestämmer dig för om du vill att någon från Ahlstedt ska företräda dig.

Inom familjejuridiken kan vi på Ahlstedt bistå med juridisk hjälp inom följande områden

 • Arvstvister
 • Boutredningar
 • Bodelning och arvsskiften
 • Bouppteckningar
 • Gåvobrev
 • Internationell familjerätt
 • Samboavtal
 • Testamenten
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnads-, boende- och umgängestvister
 • Äktenskapsförord
 • Äktenskapsskillnad