logotype

OFFENTLIG AUKTION

Fastigheten Göteborg Styrsö 1:168, på Styrsö

 

Av Göteborgs tingsrätt förordnad god man utbjuder till försäljning ovanstående
fastighet med adress Valengången 6, 430 84 Styrsö.

Visning sker den 17 och 18 april 2023 från kl. 09.30 till kl. 15.00.
Anmälan till visning och auktion krävs och görs till: receptionen@ahlstedt.se.
Vid visningen kan den som önskar utföra besiktning av fastigheten.
Informationsunderlag skickas på begäran.

Offentlig auktion kommer att hållas den 2 maj 2023 kl. 09.00 på Hotel Bellora
på Kungsportsavenyn 6 i Göteborg.

Särskilda regler och villkor gäller och hålls tillgängliga på www.ahlstedt.se

             Advokat Jakob Mehkri

Relaterade filer (i PDF-format)