logotype

Brottmål

Försvararuppdrag

Samtliga advokater på Ahlstedt har stor erfarenhet av brottmål och anlitas regelbundet som offentliga försvarare. Vi åtar oss både större och mindre mål, och gör alltid vårt yttersta för att upprätthålla respekten för våra klienters rättigheter. Vår uppgift är att se till att du som är anklagad för brott blir rättvist behandlad i alla skeden av brottmålsprocessen. Vi finns vid din sida i kontakterna med polis, åklagare och domare.

Som misstänkt med rätt till försvarare kan du önska att en viss advokat ska förordnas som din offentliga försvarare. Det är tingsrätten som förordnar den offentliga försvararen.

Målsägandebiträde

Samtliga jurister på Ahlstedt åtar sig uppdrag som målsägandebiträde. Som målsägandebiträde är det vår uppgift att ge dig som brottsoffer stöd och hjälp under rättsprocessen. Förutom att skapa trygghet och förbereda dig inför rättegången, bistår vi med att föra skadeståndstalan när detta är aktuellt.

Om du har utsatts för brott kan du önska att en viss jurist eller advokat förordnas som ditt målsägandebiträde. Det är tingsrätten som prövar om du har rätt till ett målsägandebiträde och därefter förordnar den som ska inneha uppdraget.

Särskild företrädare för barn

Samtliga jurister på Ahlstedt åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn. En särskild företrädare utses av tingsrätten i de fall där en vårdnadshavare eller någon som är närstående till vårdnadshavaren misstänks ha begått brott mot barnet.

Som särskild företrädare är det vår uppgift att tillvarata barnets rättigheter och ansvara för de praktiska arrangemangen i samband med polisförhör. När åtal väcks företräder vi barnet i domstol, där barnet inte personligen närvarar.