logotype
Magdalena Dinevska

Magdalena Dinevska

Advokat / Delägare

magdalena.dinevska@ahlstedt.se

031-80 28 01
0723-510 820


Kompetensområden

Brottmål, målsägandebiträde, vårdnad, boende och umgänge med barn, migrations- och asylrätt, LVU, LVM, LPT


Utbildning

Jur. kand. vid Göteborgs Universitet, 2004
Socionomexamen vid Göteborgs Universitet, 2003


Yrkeserfarenhet

Biträdande jurist vid Advokatfirman Ahlstedt, 2012-
Beredningsjurist vid Göteborgs tingsrätt, 2007-2011
Jurist vid Polismyndigheten, Rättsenheten, Värmland, 2007
Notarie vid Borås tingsrätt, 2005-2006
Handläggare vid Migrationsverket, Tillståndsenheten, Göteborg, 2004


Språk

Svenska, engelska och makedoniska. God förståelse i serbiska, kroatiska, bosniska och franska.